GO Groep voor Organisatieontwikkeling
 

Praktisch en doorleefd


Organisaties ontwikkelen en veranderen continu. Door de onzekerheden die dat met zich meebrengt, raken mensen soms uit balans. Als een ontwikkelingsproces stagneert, is het zaak de signalen hiervan te herkennen en het proces bij te sturen.

De Groep voor Organisatieontwikkeling is hierin een adviseur met veel expertise en ervaring.Peter Bleumer en Peter van Hecke vormen de kern van de Groep voor Organisatieontwikkeling. We reiken oplossingen aan voor het onderkennen én het begeleiden van veranderingsprocessen van organisaties.

Ons uitgangspunt is: besteed aandacht aan wat er onder de oppervlakte leeft en aan wat mensen ervaren en beleven in veranderende werk- en samenwerkingssituaties.

 
 

Veranderingen in organisaties

Stilstaan om effectiever uw doel te bereiken

 

Veranderingen in organisatie
   

Als leidinggevenden weerstanden en de motieven hiertoe kunnen herkennen, dan kunnen ´weerstanden´ positief benut worden om het proces van verandering positief te beïnvloeden.  

Het succes van veranderingen in organisaties wordt in grote mate bepaald door de onderlinge communicatie en interacties.
Maar vooral ook of mensen zich bewust zijn van de directe en indirecte uitwerkingen hiervan. Als medewerkers zich bewust zijn van hun kansen, maar ook van hun onzekerheden en frustraties, en daarin goed gestuurd worden, dan kunnen zij zich op een positieve manier inzetten voor de veranderende organisatie.

 

 

 Stilstaan om effectiever uw doel te bereiken

 

Stilstaan om effectiever het doel te bereiken
   

Het is voor leidinggevenden belangrijk om stil te staan bij wat er in hun organisatie speelt, op alle niveaus. Als zij zich daar de tijd voor gunnen, komen zij te weten wat er dieper in de organisatie bij medewerkers leeft.

Als leidinggevenden de vinger kunnen leggen op de échte pijnplekken in de organisatie en het gedrag van mensen herkennen en begrijpen, ontstaan er nieuwe inzichten om de ontwikkeling en verandering gericht te stimuleren.

Met onze achtergrond en ervaring in dit vakgebied reiken we handvatten en methodes aan om deze processen te onderkennen en te sturen. Door stil te staan bij wat er leeft wordt het doel uiteindelijk sneller en beter, dus effectiever, bereikt.

 

 
   Veranderingen in organisaties  

Wat we doen
 

De Groep voor Organisatieontwikkeling werkt voor organisaties in de zakelijke dienstverlening, onderwijs en bij de overheid.

We begeleiden de mensen in deze organisaties bij organisatie-veranderingen en bij hun samenwerking en leiderschaps-ontwikkeling. Daarnaast bieden we onze kennis aan in de vorm van leergangen.

 

Wat we doen
Organisatieadvies en begeleiding


We begeleiden directieleden en managementteams met hun vragen hoe de organisatie zich verder kan professionaliseren en ontwikkelen. De aanleiding is vaak hun wens om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren; bijvoorbeeld qua klantgerichtheid of onderlinge samenwerking.

We ondersteunen en begeleiden organisaties bij het invoeren van resultaatgerichte teams. We adviseren over de noodzakelijk spelregels en methoden en begeleiden leidinggevenden en team bij het eigen maken van nieuwe werkwijzen en hun samenwerkingscultuur.

 

Wat we doen
Teambegeleiding


We begeleiden ‘stroeflopende’ teams die onderkennen dat zij hulp nodig hebben om weer goed te kunnen functioneren.
We bespreken hun ervaring in hun samenwerking, bevorderen openheid en durf naar elkaar om knelpunten en wensen te benoemen wat ‘lucht’ en houvast geeft aan de teamleden. 
Met behulp van teamrollen stimuleren we het creatief en constructief omgaan met de verschillen die er leven in het team.

 

Wat we doen
Coaching en conflictbemiddeling


We treden op als mediator en procesbegeleider bij conflicten en probleemsituaties.

Op individuele basis coachen wij managers en leidinggevenden in allerlei situaties.

 

Wat we doen
Leerprogramma's


Onze visie en kennis van organisatieontwikkeling, samenwerking en procesbegeleiding bieden we ook aan in de vorm van leerprogramma’s zoals:

 • Werken onder de oppervlakte
 • Leiderschap in ontwikkeling
 • Leidinggeven aan professionals
 • Pro-activiteit bevorderen

 

 
 Voorbeeld Werken onder de oppervlakte  
Voorbeeld Leiderschap in ontwikkeling  

Wat we doen
Een voorbeeld: Leergang'Werkend onder de oppervlakte ...'


Inhoud
Met de uitgangspunten uit de systeemtheorie kijken we naar interactiepatronen,hoe mensen en organisatiedelen elkaar wederzijds beïnvloeden en de gewenste en ongewenste effecten hiervan. Met begrippen uit de psychoanalyse onderzoeken we bewuste en onbewuste reactiepatronen van mensen en de invloed die ze hebben op het geven en ontvangen van leiding, de samenwerking en het ervaren van veranderingen.

Deelnemers maken een zogenaamde ‘persoonlijke blauwdruk’. Deze blauwdruk brengt in kaart waar iemand in zijn of haar werk tegenaan loopt. Vervolgens worden de bewuste en onbewuste reactiepatronen in kaart gebracht. De inzichten die hierdoor ontstaan werken verrijkend, zijn soms confronterend, maar soms ook bevrijdend! Door het nieuwe perspectief wat hierdoor ontstaat komen mensen te weten waar hun kracht ligt en kan deze positief gebruikt worden.

 

 
 Opzet leergang  
 

Wat we doen
Een voorbeeld: Leergang'Werkend onder de oppervlakte ...'


Opzet
Deze leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee dagen en een individueel coachingsgesprek. De groep bestaat uit 8 tot 14 deelnemers.

Wie
Deze leergang richt zich op:

 • Degenen die verantwoordelijk zijn voor de sturing van veranderingsprocessen. Het biedt hen een goede basis voor het begeleiden van bewuste en onbewuste groepsprocessen.
 • Degenen die willen leren omgaan met ‘weerstand’ en hun vaardigheden in procesbegeleiding verder willen ontwikkelen.

 

 
 terug  

Wat we doen
Een voorbeeld: Leergang Leiderschap in ontwikkeling

gericht werken aan leiderschapscompetenties

Wat
Als je nieuw bent in een leidinggevende functie komt er veel op je af. Het is goed om eerst de nodige ervaring op te doen, om te zo te ervaren wat leidinggeven vraagt. Na verloop van tijd is het prettig om na te gaan hoe u het doet, om te horen hoe anderen het doen en praktische handvatten te krijgen om uw leiderschapsstijl en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Het programma Leiderschap in ontwikkeling  helpt hierbij. Het is opgezet voor lijnmanagers met enige ervaring en biedt praktische aanknopingspunten voor een coachend een samenbindende leiderschapstijl.  Het helpt om de mogelijkheden van medewerkers gericht te ontwikkelen en om effectief met werkdruk en weerstanden om te gaan. Het praktisch stimuleren van pro-activiteit en zelfstandigheid in teams en afdelingen staat centraal.

 

 
 Opzet leergang  

Wat we doen
Een voorbeeld: Leergang Leiderschap in ontwikkeling


Opzet
Deze leergang bestaat uit 6 maal een dag en een tussentijds coachingsgesprek.

Wie
Deze leergang richt zich op:

 • Mensen met enige ervaring in leidinggeven - als lijnmanager of projectmanager - die zich verder willen ontwikkelen.
 • Diegenen die een coachende leiderschapsstijl (verder) willen ontwikkelen.
 • Leidinggevenden die gericht willen werken aan het stimuleren van pro-activiteit bij zichzelf, medewerkers en teams.

 

 
 terug  

Wat we doen
opleiding MBT: Mentalisation Based Treatment


Wat
Basisopleiding Mentalisation Based Treatment (MBT); Psychotherapie voor borderline persoonlijkheids-stoornissen; Mentaliseren bij borderline persoonlijkheids-stoornissen.

Leerdoel
Deelnemers hebben na afloop van de training de kennis, vaardigheden en de basishouding om te starten met een mentaliserende therapie bij borderline patiënten.


 
 download de opleidingsbrochure  
 Verder  

Wat we doen
opleiding MBT: Mentalisation Based Treatment


Wie

Deze vaktherapeutische opleiding richt zich op:

 • GZ Psychologen,
 • Klinisch psychologen,
 • Psychiaters,
 • Vaktherapeuten.

Meer informatie

 
 download het interventie-overzicht  
 terug  

Wie we zijn
Onze kracht en motto: praktisch en doorleefd
 


Wij, Peter Bleumer en Peter van Hecke, vormen de kern van de Groep voor Organisatieontwikkeling. Wij maken verder gebruik van een netwerk van specialisten op gebied van organisatieontwikkeling, coaching en team- en procesbegeleiding.

 

 Peter Bleumer  
 Peter van Hecke  

Wie we zijn
Peter Bleumer (1955)


Peter Bleumer is organisatieadviseur en psycholoog met als specialisme systeemtherapie. Hij heeft een psychoanalytische opleiding genoten en is werkzaam bij GGZ Midden-Brabant. 

Daarnaast is hij  oprichter van de Groep voor Organisatieontwikkeling.

 

 
 Peter van Hecke  
***

Wie we zijn
Peter van Hecke (1949)


Na een carrière als intern adviseur voor strategie beleid en organisatieontwikkeling bij een grote professionele organisatie heeft hij de Groep voor Organisatieontwikkeling mede opgericht.

Hij is auteur van het boek ‘Werken met motivatie, een praktische gids voor individu, teams en organisatie’ (uitgeverij Kluwer, 2003).

 

 
 Peter Bleumer  

Onze klanten
 
 

Klanten die van ons advies, begeleidingstrajecten en leergangen gebruik maken zijn onder andere:

 • ROC’s, Hogescholen en MBA-opleidingen
 • Managementteams en redacteuren in de kranten- en tijdschriftensector
 • Afdelingen van grote banken en verzekeraars
 • Bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf
 • Directies en teams van zorginstellingen en van de Jeugdhulpverlening
Leidinggevenden en projectteams van ministeries, provincies en gemeenten
 
 

Contact
 
 

Peter Bleumer
Eikenburg 21
5521 HZ  Eersel
telefoon: 0497 – 51 64 83
email: peterbleumer@GoConsult.nl


Peter van Hecke
Floralaan-oost 64
5643 JB  Eindhoven
telefoon: 06 – 53 79 65 17
email: petervanhecke@GoConsult.nl

 

 
 
Terug
Stuur een Email bericht
Verder